eBOOK – Městská knihovna v kapse

Představte si, že jedete na dlouhou cestu a velice rádi si čtením krátíte dlouhou chvíli. Jistě by bylo příjemné mít možnost přibalit i městskou knihovnu. Myslíte si, že to není možné ? Ne tak docela. Dnes jsi řekneme něco o nové technologii, která vám umožní vozit s sebou své oblíbené autory, ale žádný kamion nebo jiné „vozidlo“ k tomu potřebovat nebudete. Řešením je totiž ebook – elektronická kniha.

Co přesně znamená pojem eBook ?

 

Jedná se o moderní alternativu klasické papírové knihy, která otevírá čtenářům nové možnosti. Označení eBook (elektronická kniha) se používá pro soubory umožňující zobrazit text, obrázky, fotografie. Pojmem eBook jsou někdy také pojmenována přenosná elektronická zařízení umožňující interpretovat takovéto soubory.

Elektronické knihy přinesly čtenářům nové možnosti při vyhledávání, přenosu a  správě informací v nich obsažených. Vyhledání konkrétní informace je možné zvládnout během několika málo vteřin, díky Internetu si mohou lidé v Indii číst novou knihu z Kanady několik minut po jejím vydání. A to nemluvíme o skutečnosti, že elektronické knihy snižují výrobní náklady - zejména ty spojené s tiskem, výrobou a distribucí klasických knih. Pokud bychom přece jen chtěli přenést text na papír, je díky formátům, které se pro elektronické knihy používají, snadné tak učinit. V neposlední řadě lze využít možnosti print-on-demand, tedy vytváření nových výtisků na základě aktuální poptávky. Výhody takovéhoto obchodního modelu jistě není třeba vysvětlovat.

Vydavatelům však mohou některé vlastnosti nového média dělat vrásky na čele.

Jen málo čtenářů se rozhodne pro zkopírování tištěné knihy, elektronická kniha je však přece jen soubor a tudíž je jeho nekontrolovatelné kopírování a šíření velmi snadné a bohužel zatím nelze vytváření nelegálních kopií nijak spolehlivě omezit.

Formáty eBooks

 

Elektronickou knihu lze vytvořit dvěma  způsoby. Jednak přímou tvorbou, nebo konverzí knihy klasické. Text takovéto knihy je konvertorem převeden do souboru .pdf (Adobe Acrobat eBook Reader) nebo .lit (Microsoft Reader). V obou formátech pak lze el. knihy číst pomocí programů Adobe a Microsoftu. Samozřejmě je možné za elektronickou knihu považovat i formáty jiné. Oblíbenějším formátem je formát PDF, který nalézá stále častěji využití při výměně dokumentů obecně.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy