Fujitsu: pokrok v technologii palivových článků!

Fujitsu vyvinulo nový typ pasivních notebokových napájecích palivových článků. Použitý materiál obsahuje 30 % methanolu (což byla dříve příliš vysoká hodnota pro starší membrány) a je tak mnohem silnějším zdrojem energie pro notebooky, PDA, mobilní telefony, handsety, atd…

Jak podotýká tisková zpráva, PC notebooky,PDA přístroje a mobilní telefony jsou schopny s tímto napájením dosahovat mnohem větší výdrže a funkcí, jež si budou žádat nové technologie pro tyto výrobky (např. silnější procesory, větší paměť…) Li-ion baterie jsou v dnešní době na svém technologickém limitu co se týká délky schopnosti napájení – to dává prostor na trhu právě takovýmto řešením.

Mikro-napájecí články (micro fuel cell) používají, jak už bylo výše zmíněno, alkohol jako palivo. Pokud budeme hovořit o „hustotě energie“ v nich obsažených, tak nabízejí 5 – 10 x více energie na danou jednotku váhy než Li-ion baterie. Pro uživatele je jistě zajímavá zpráva, že palivové články budou v konečném výsledku levnější než Li-ion, protože se dají po vyčerpání svého paliva opět jednoduše „nabít“ i tam ,kde není k dispozici elektrifikace.  

Pasivní systém fuel-cell článků je výhodný zejména v tom, že nepotřebuje žádnou pumpu, která by přiváděla palivo do oběhu. Z tohoto důvodu jsou také velmi kompaktní a lehké.

K dnešnímu datu byly palivové články hlavně poháněny pomocí membrán z fluorovaných polymerů – byly dobrým elektrolytem. Ale ty se příliš snadno dostávaly mezi molekuly methanu a vzájemnými reakcemi trpěla jako kapacita těchto baterií, tak i schopnost dodávat určité napětí.

Fujitsu však vyvinulo jiný materiál používaný pro membránovou elektrodu zvanou MEA. Jedná se o aromatickou sloučeninu (hydrocarbon), která velmi pomalu proniká do methanu, navíc je hustě pokrytá aktivními nano-částicemi platiny, které zabraňují reakcím mezi methanolem a membránou.

Tento prototyp s 300ml 30% methanolu dokáže udržovat v operační pohotovosti notebook po dobu deseti hodin. V další fázi má být ještě celá baterie zmenšena o 15mm s dosahovaným energetickým výstupem okolo 15wattů.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy