Acer si upevňuje třetí místo v celkovém prodeji osobních počítačů a druhé místo v prodeji notebooků

Praha, 24. února 2009 – Společnost Acer potvrzuje pozitivní růstový trend a své vedoucí postavení v odvětví osobních počítačů úspěšnými výsledky, jichž dosáhla v roce 2008 i přes globální hospodářské problémy.

Podle celosvětových údajů, které zveřejnila analytická firma Gartner, společnost Acer si upevnila třetí místo v celkovém prodeji osobních počítačů (stolní osobní počítače, mobilní osobní počítače a servery X-86) a posílila druhé místo v segmentu notebooků.

Údaje firmy Gartner za uplynulý rok ukazují, že celosvětový prodej počítačů zaznamenal v roce 2008 meziroční nárůst 10,8 %.

Za těchto podmínek společnost Acer vykázala vynikající tempo a velmi dobré výsledky: posílila třetí místo v celkovém prodeji osobních počítačů s 11,1% podílem na trhu a meziročním nárůstem 24 %, což představuje dvojnásobek ve srovnání s celosvětovým růstem.

Na trhu notebooků si společnost Acer dále upevnila druhé místo na světě a vykázala 38,8% růst (porovnání let 2007 a 2008) a 17,7% podíl na trhu.

“Růst prodejů osobních počítačů je vyvolán poptávkou po mobilních výrobcích a mobilita byla vždy středem zájmu společnosti Acer,” prohlásil Gianfranco Lanci, výkonný ředitel a president společnosti Acer Inc. “Výsledky, jichž jsme dosáhli v roce 2008, potvrzují, že investice do výzkumu, vývoje a marketinku umožnily společnosti Acer vybudovat pevný základ pro další růst a umožní jí čelit obtížím, které může přinést budoucnost. Exponenciální růst, který jsme zaznamenali, je výsledkem spojení lepší znalosti značek, důsledného využívání obchodního modelu založeného na odbytu prostřednictvím prodejních kanálů a využití nových technologií ve všech našich výrobcích”.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy