Celosvětová ekologická politika společnosti Acer

Jako jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti IT je společnost Acer odhodlána omezit či dokonce zcela odstranit škodlivé vlivy na životní prostředí a podporuje tvorbu zdravého prostředí pro práci i pro život.

Jako jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti IT je společnost Acer odhodlána omezit či dokonce zcela odstranit škodlivé vlivy na životní prostředí a podporuje tvorbu zdravého prostředí pro práci i pro život.

Návrh energeticky úsporných výrobků
Ekologický dopad jakéhokoli výrobku je z velké části určen již v raném stadiu konstrukce. Společnost Acer klade velký důraz na inovativní návrhy výrobků, které budou méně zatěžovat životní prostředí. Rovněž snižuje spotřebu energie u svých výrobků a tím současně přispívá k vývinu menšího množství skleníkových plynů, což je známá příčina globálního oteplování. Od roku 2000 společnost Acer zavádí přísná opatření zaměřená na snížení spotřeby energie u všech IT výrobků v celé své nabídce a v souvislosti s těmito snahami vynaložila značné prostředky a úsilí na splnění předpisů Energy Star . V současné době všechny stolní počítače, notebooky a monitory Acer splňují tyto přísné požadavky. Např. LCD monitory Acer mají ve vypnutém stavu spotřebu 2 W a v režimu “spánek” 4 W. Společnost Acer si předsevzala, že do ledna 2006 sníží spotřebu ve vypnutém stavu na 1 W a v režimu spánek na 2 W.

Směrnice Evropské Unie o omezení nebezpečných látek (RoHS) omezuje přítomnost šesti látek (olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg), šestivalentního chromu (Cr6+), polybromovaných bifenyletérů (PBB) a polybromovaných difenyletérů (PBDE)) ve všech elektrických a elektronických výrobcích a jejich dílech nabízených v Evropské Unii po 1. červenci 2006. Společnost Acer zakázala používat Cr6+, PBB, PBDE a kadmium a dále omezila používání olova, rtuti a dalších neregulovaných halogenovaných látek zpomalujících hoření ve svých IT výrobcích, dříve než tyto předpisy nabudou účinnosti a tyto požadavky se prosadí na trhu. Acer požaduje, aby všichni dodavatelé v největší možné míře omezili či dokonce zakázali používání nebezpečných látek uvedených na seznamu společnosti Acer.

Návrh výrobků, které neobsahují olovo, představuje jeden z nejdůležitějších cílů společnosti Acer. IT výrobky Acer dodávané od 1. čtvrtletí 2006 nebudou obsahovat olovo. Společnost Acer nejen omezuje používání výše uvedených šesti látek, ale navíc se připojila k úsilí IT průmyslu odstranit z elektrických a elektronických zařízení následující látky: polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované naftalény (PCN), chlorovaný parafín (CP) (C10~C13), chlorofluorokarbony/hydrogenované hydrofluorokarbony (CFC/HCFC), azo-sloučeniny, organické sloučeniny cínu, formaldehyd, azbest a polyvinylchlorid (PVC).

V rámci snah o dosažení ekologičnosti svých výrobků hodlá společnost Acer poskytovat zákazníkům informace o ekologických vlastnostech svých výrobků, které budou snadno dostupné ve srozumitelné a standardizované formě, aby mohly být jednoduše porovnávány. Společnost Acer se řídí systémem uvedeným v prohlášení IT Eco Declaration, které vypracovalo v roce 1969 švédské sdružení IT průmyslu. Kromě toho všechny LCD monitory Acer získaly pass muster podle standardů zavedených Švédskou konfederací profesionálních zaměstnanců The Swedish Confederation of Professional Employees (TCO).

Směrnice EU RoHS (Omezení některých nebezpečných látek) a WEEE (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) představují nejvýznamnější události v legislativě týkající se elektroniky za posledních několik let. Od srpna 2005 veškerá výroba a výrobky společnosti Acer splňují směrnice WEEE. Ekologická politika, politika v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce jsou součástí snah společnosti Acer o vytvoření nabídky výrobků a služeb, které jsou šetrné k životnému prostředí po celou dobu životnosti.

V posledních deseti letech bylo uvedeno do života několik programů recyklace iniciovaných výrobci IT výrobků. K recyklovatelným výrobkům patří notebooky, pevné disky, napájecí zdroje, desky osobních počítačů, rámy a monitory. V rámci těchto programů mají výrobci a příslušní dovozci vytvořit systém pro sběr a recyklaci uvedených výrobků. Společnost Acer se podílí na těchto programech, např. na programu SWICO ve Švýcarsku, El-kretsen ve Švédsku, El-Retur v Norsku a Recycling Management Foundation na Tchaj-wanu.

Odpovědnost: Celosvětový ekologický řídicí tým Acer
Ekologická organizace společnosti Acer vznikla v roce 2004 se záměrem zapojit zaměstnance ve všech oblastních zastoupeních na celém světě a začlenit ekologický přístup do veškerých našich činností.

Ekologický výbor společnosti Acer se skládá z předsedy a generálního ředitele, nejvyšších ředitelů skupiny IT Product Business Group na Tchaj-wanu a vedení zastoupení v jednotlivých oblastech. Společně odpovídají za dohled nad celosvětovou ekologickou strategií společnosti Acer a sledují výsledky systému řízení ochrany životního prostředí. Všichni pracovníci musí podle firemní politiky dodržovat platné zákony o ochraně životního prostředí a dále se musí řídit vlastním programem společnosti Acer pro zajištění ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Také propagační tiskoviny společnosti Acer jsou tištěny výhradně na recyklovaném papíru.

zdroj: Acer

Speciály

Aktuality

Tiskové zprávy