Informace o novém programu výměny baterií

Tento program bezplatné výměny baterií nesouvisí s programy bezplatné výměny baterií Sony, které byly vyhlášeny 29. září 2006 a 19. července 2007.

TYTO INFORMACE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, I KDYŽ JSTE SE UJISTILI, ŽE SE NA VÁŠ POČÍTAČ PŘEDCHOZÍ PROGRAMY NEVZTAHUJÍ.

Informace o oznámení z 29. září 2006 naleznete na webové adrese www.toshiba-europe.com/battery

Informace o oznámení z 19. července 2007 naleznete na webové adrese Voluntary Battery Exchange ProgramZjistili jsme, že některé baterie Sony nainstalované v přenosných počítačích Toshiba způsobily oheň. Na základě našeho průzkumu u společnosti Sony jsme dospěli k závěru, že se problém může týkat bateriových článků v určitých výrobních sériích a může vést ke vzniku ohně. Rozhodli jsme se realizovat tento program výměny baterií, který je omezen na určité výrobní série bateriových článků. Řídíme se doporučeními dodavatele baterií a zahajujeme nový program výměny problémových baterií.

Zákazníci, jejichž přenosné počítače Toshiba obsahují předmětné baterie, mohou zdarma získat baterie náhradní.

Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby se tohoto programu výměny baterií co nejdříve zúčastnili.

Předmětné baterie budou vyměněny zdarma. Tato nabídka platí pouze pro výměnu předmětných baterií; nezahrnuje výměnu počítačů Toshiba.

Žádáme vás o vrácení původních baterií, abychom mohli zajistit jejich správnou likvidaci v souladu s platnými zákony a předpisy o životním prostředí a další legislativou.

Bezpečnostní pokyny k vyjmutí baterií:

Pokud sadu baterií identifikujete jako předmětnou sadu baterií, postupujte podle pokynů v příručce „Instruction Manual for Safety and Comfort“.

Do uskutečnění výměny sady baterií můžete přenosný počítač Toshiba dále používat s původním napájecím kabelem síťového adaptéru, který byl dodán s počítačem. Doporučujeme sadu baterií vyjmout a nečekat, až dorazí náhradní. Před vyjmutím problémové sady baterií odpojte kvůli bezpečnosti zdroj napájení od přenosného počítače Toshiba a odpojte napájecí kabel síťového adaptéru.

Pokud budete dosavadní sadu baterií před její výměnou používat, dodržujte tyto pokyny:

    * Nepoužívejte předmětnou sadu baterií v době, kdy je připojen napájecí kabel síťového adaptéru.
    * Používejte přenosný počítač Toshiba v doporučeném rozmezí teplot.
    * Nepoužívejte přenosný počítač Toshiba, pokud je položen na povrchu nebo předmětu, který brání větrání počítače, například na gauči, koberci nebo posteli, ani poblíž jakéhokoli zdroje tepla.
    * Přenosný počítač Toshiba nenechávejte při nabíjení bez dozoru.

Předmětné baterie v přenosných počítačích Toshiba

(Tyto informace se týkají přenosných počítačů Toshiba prodávaných a distribuovaných společností Toshiba Europe GmbH v Evropě, na Středním východě a v Africe.)
Předmětné baterie identifikované dodavatelem baterií jsou obsaženy v některých z následujících modelů přenosných počítačů Toshiba. Předmětem tohoto nového programu výměny baterií jsou pouze některé z baterií použitých v těchto modelech (ne všechny):


Baterie obsažené v jiných modelech přenosných počítačů Toshiba nejsou předmětem tohoto programu a nepodléhají výměně v rámci tohoto programu.

   
Notebook models
·Satellite A80
·Satellite M50
·Tecra A3
·Tecra S2
·Satellite M40X
·Satellite Pro M40X
·Equium M40X
·Equium M50
Předmětem tohoto programu jsou některé z volitelných sad baterií s následujícími čísly součástí (ne všechny):
   
Optional Battery Pack
[Nelze použít]
Pokud nemáte odpovídající počítač, zde skončete:

Pokud váš počítač není mezi výše uvedenými modely a pokud nemáte některou z výše uvedených sad baterií, pak se vás tento program výměny baterií netýká. Ignorujte proto zbytek tohoto dokumentu a jakékoli další materiály o tomto novém programu výměny baterií.

Pokud máte odpovídající počítač nebo příslušnou volitelnou sadu baterií, pak se ve zbývající části tohoto dokumentu dozvíte, jak spolehlivě zjistit, zda skutečně máte předmětnou sadu baterií, kterou je možné zdarma vyměnit.
Identifikace sady baterií

Pokud vlastníte některý z modelů počítačů Toshiba uvedených výše nebo některou z volitelných sad baterií uvedených výše, je třeba, abyste zjistili, zda jsou ve vašem počítači skutečně nainstalovány předmětné baterie. Nejjednodušší a nejpřesnější způsob nabízí softwarový nástroj společnosti Toshiba BatteryCheck. Softwarový nástroj BatteryCheck zjistí, zda je v přenosném počítači Toshiba nainstalována předmětná sada baterií. Bude-li zjištěna předmětná sada baterií, softwarový nástroj spustí webový prohlížeč a ve formuláři na webu společnosti Toshiba automaticky vyplní identifikační informace o počítači a sadě baterií. Budete požádáni o zadání informací týkajících se dodání a o odeslání objednávky bezplatné výměny.

Softwarový nástroj BatteryCheck je velmi malý, jeho stažení by proto mělo být rychlé. Tento softwarový nástroj si stáhnete klepnutím na následující odkaz: BatteryCheck. Nástroj pak spustíte a budete postupovat podle jednoduchých pokynů zobrazených na obrazovce.

Pokud nechcete stáhnout a použít softwarový nástroj BatteryCheck, můžete podle pokynů v dokumentu Ruční identifikace sady baterií vizuálně zjistit, zda máte předmětnou sadu baterií, a pak získat název a sériové číslo modelu baterie. Při této ruční metodě je nutné vyjmout sadu baterií z počítače a vizuálně porovnat identifikační čísla na identifikačním štítku sady baterií s čísly uvedenými v dokumentu Ruční identifikace sady baterií. Tato vizuální identifikace může vést k nesprávnému výsledku. Je možné, že při vizuální identifikaci zjistíte, že je třeba sadu baterií vyměnit, avšak softwarový nástroj BatteryCheck zjistí, že sadu baterií není třeba vyměnit. Pokud se výsledky těchto dvou identifikačních metod neshodují, platí, že správný je výsledek zjištěný softwarovým nástrojem (nikoli výsledek vizuální identifikace). Preferovanou a doporučenou metodou identifikace sady baterií je použití softwarového nástroje.

Máte-li nějaké dotazy, zavolejte středisko odborné pomoci společnosti Toshiba ve své zemi.

· United Kingdom: 0844 847 8944
· Ireland: 1 248 1 248
· Germany: 01805 96 90 10 (€ 0,14/Min. from standard DTAG net)
· Austria: 0810 96 90 10 (€ 0,10/Min. from standard Austrian net)
· France: 0892 6970 92
· Portugal: 0707 266 266
· Spain: 902 283 283
· Netherlands: 0900 1000 1000
· Belgium: 070 22 33 44
· Luxemburg: +32 70 22 33 44
· Italy: 02 6968 2629
· Switzerland: 0848 84 52 50

Pokud není v seznamu uvedeno číslo telefonického centra pro vaši zemi, klepněte sem a vyhledejte autorizované servisní zastoupení společnosti Toshiba (Toshiba Authorized Service Provider).

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy