Nová série S plochých monitorů přináší digitální kvalitu

Nový plochý LCD monitor od Sony nabízí uživatelům skvělé funkce, zdokonalenou kvalitu obrazu a schopnost všestranně uspokojit nejnáročnější přání různých uživatelů

S-série LCD monitorů Sony je navržena tak, aby přinášela skvělý obraz jak při práci s digitálním, tak analogovým signálem. Ale pokud má uživatelovo PC grafickou kartu s digitálním výstupem, může uživatel využít komfortního obrazu spojeného s digitálním přenosem. Vzhledem k tomu, že digitální signál není tak citlivý na ruchy spojené s přenosem obrazu, jako tomu je u analogového, je kvalita obrazu přeneseného přes digitální spojení, kvalitnější. Standardní CRT monitory používají zdrojový signál analogovým způsobem, takže grafické karty jsou nuceny k překonvertování původního digitálního signálu na analogový, který je poté přenášen přes 15-pinové VGA rozhraní do monitoru. Pro záruku dokonalé kompatibility, digitální LCD panely jsou vybavovány i VGA rozhraním, avšak to poté musí zpětně překonvertovat na digitální. DVI poskytuje přímé propojení dvou digitálních signálů mezi PC a LCD, bez jakékoli potřeby konverze. Toto minimalizuje degradaci, ke které může docházet několikanásobnou konverzí u analogových vstupů a zaručuje uživatelům výbornou kvalitu obrazu.

Funkce ECO-MODE
S-série Sony LCD monitorů je vybavena funkcí Eco Mode, která nabízí uživatelům rychlý a stálý způsob nastavování jasu k jednotlivým typům činností. S Eco-Modem je obrazovka optimalizována na různé druhy činností jako jsou např. hraní her, sledování filmů nebo práce s aplikacemi a to pouze stisknutím jednoho tlačítka. Výhody jsou na první pohled zcela evidentní. Úspora elektrické energie, delší životnost samotného displeje a potažmo i nákladů spojených s případnou výměnou.

Více klíčových funkcí:
Rozlišení
Oba představované displeje fungují při nativním rozlišení 1280x1024 (SXGA), které poskytuje zhruba 1,7 krát větší pracovní plochu než standardní rozlišení XGA 1024x768. Tudíž uživatelé mohou mít vedle sebe spuštěných více aplikací najednou nebo pracovat na větší ploše bez nutnosti rolovat.

LCD SilverZorné úhly
Široký rozsah zorného úhlu je základem jak pro uživatelův komfort tak pro možnost  sdílení své plochy s ostatními. Z těchto důvodů disponuje SDM-S74 širokým zorným úhlem 160 stupňů horizontálně a vertikálně, zatím co SDM-S94 má zorný úhel 170 stupňů v obou směrech.

Doba odezvy
Rychlá doba odezvy – doba, během které displej obnoví svůj stav při změně – je základem k tomu, aby hry a filmy se zobrazovaly na displeji lépe, bez případných duchů. Oba modely nabízí rychlou dobu odezvy z čehož 17“ SDM-S74 je více vhodné pro dynamické hry a video aplikace a to proto, že doba odezvy u tohoto modelu je 16ms.

Životní prostředí, servis a podpora
Sony se zavázalo k vývoji produktů jenž plně odpovídají na přísné požadavky pro produkty šetrné na životní prostředí. Sony monitory jsou vyráběny v provozech certifikovaných normou ISO 14001. To zaručuje, že produkty jsou lépe recyklovatelné, spotřebovávají méně el. energie a jsou vyrobeny z materiálů s nejnižším dopadem pro životní prostředí.

Navíc, všechny Sony LCD odpovídají parametrům normy ISO 13406-2, mezinárodnímu standardu, který pokrývá mnoho otázek týkajících se LCD monitorů. Mezi jinými zahrnuje především otázku kvality monitoru a množství vadných pixelů.

Oba uváděné modely mají tříletou evropskou záruku. Pro další informace, prosím, kontaktujte svou lokální pobočku Sony nebo Sony Communication Display Systems Europe na internetových stránkách www.sony-cp.com, kde vždy naleznete nejnovější informace.

Díky vám je to Sony
Sony produkty přínášejí do vašeho života digitální technologii, nabízející mnoho aplikací pro svět zábavy a serfování na síti. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem v zacházení s těmito technologiemi nebo zdatným profesionálem, s námi můžete fotit nebo natáčet své snímky např. na DV nebo Micro MV, následně je editovat na VAIO a případně je sdílet se svými známými nebo kamarády na DVD přehrávači. Můžete také dělat digitální fotografie pokaždé, kdy se vám zlíbí a to např. s fotoaparáty Cyber-shot, poté je vytisknout nebo bezdrátově přenést do WEGA televizoru nebo jednoduše uchovat své vytvořené album na pevném disku vašeho VAIO počítače. Se Sony Network audio zařízeními lze také vytvořit skvělé hudební kompilace a to díky internetovému připojení a nebo jen z CD. Ty si pak můžete poslouchat v klidu domova nebo na cestách. Zde jsme vám jen velmi krátce popsali, jak lze s technologiemi Sony proniknout do světa digitální zábavy kdekoli a kdykoli jste.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy