Společnost Acer zveřejnila hospodářské výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

Společnost Acer zveřejnila hospodářské výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2005: Zisk po zdanění 6,38 mld. NT$ (200,22 mil. US$) a provozní zisk 5,38 mld. NT$ (168,88 mil. $), což představuje 135% meziroční nárůst.

Společnost Acer oznámila hospodářské výsledky za 1. až 3. čtvrtletí 2005: zisk po zdanění (PAT) 6,38 mld. NT$ (200,22 mil. US$), výnos na akcii (EPS) 2,88 NT$ a provozní zisk 5,38 mld. NT$ (168,88 mil. US$), což představuje meziroční nárůst 135,3 %. Představenstvo společnosti Acer schválilo hospodářské výsledky dne 28. října 2005.

Jen za třetí čtvrtletí činil provozní zisk 1,78 mld. NT$ (55,84 mil. US$), což představuje zvýšení o 146,8 % ve srovnání s loňským provozním ziskem 720 mil. NT$ (22,61 mil. US$). Konsolidovaný provozní zisk za 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 5,38 mld. NT$ (168,88 mil. US$), což odpovídá nárůstu 135,3 % v porovnání s loňskou hodnotou 2,29 mld. NT$ (71,77 mil. US$). Konsolidované tržby za 1. až 3. čtvrtletí ve výši 213,90 mld. NT$ (6,72 mld. US$) představují nárůst 38,8 % ve srovnání s loňskými 154,11 mld. NT$ (4,84 mld. US$).

Pokud se týká neprovozního zisku, společnost Acer se řídí účetními zásadamizaloženými na nízkém riziku. V důsledku poklesu ceny akcií firmy ChinaDevelopment Corporation musela společnost Acer odepsat ztrátu v účetníhodnotě od neprovozního zisku. Neprovozní zisk za třetí čtvrtletí všakvcelku dosáhl plánovaných hodnot stanovených pro toto období.

Průběh plnění plánu
Společnost Acer přijala pro rok 2005 následující hospodářský plán: konsolidované tržby 283,6 mld. NT$ (9 mld. US$), zisk po zdanění 7,2 mld. NT$ (229 mil.US$) a provozní příjem 5,98 mld. NT$ (190 mil. US$). Za tři čtvrtiny roku společnost Acer splnila plán v příslušných ukazatelích na 75,4 % resp. 88,5 % a 90 %. Obchodní model společnosti Acer, založený na prodeji prostřednictvím odbytových kanálů, znovu dokázal své přednosti významným nárůstem tržeb a provozního zisku. V Evropě si společnost Acer udržuje vedoucí místo v prodeji osobních počítačů, přičemž v počtu expedovaných počítačů předstihla své největší konkurenty. V pacifické části Asie a v USA zaznamenala výrazné zvýšení podílu na trhu. V současné době Acer usiluje s nejvyšším nasazením o prosazení svého prodejního modelu v Číně, která představuje náš cílový trh s perspektivním růstem v budoucích letech. Acer očekává další růst i ve 4. čtvrtletí.

Hospodářské výsledky společnosti Acer Inc. za 1. - 3. čtvrtletí

1. - 3. čtvrtletí


Hospodářské výsledky společnosti Acer Inc. za 3. čtvrtletí

3. čtvrtletí


Poznámky:
• Konsolidované tržby společnosti Acer Inc. zahrnují tržby dalšíchspolečností, v nichž má Acer Inc. min. 50% podíl, a jsou sníženy oveškeré tržby mezi Acer Inc. a těmito společnostmi, aby nedošlo kdvojímu účtování.
• Pro převod byl použit kurz 1 US$ = 31,84 NT$. Kurs použitý v plánu pro rok 2005: 1 US$ = 31,5 NT$

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy