V novém roce ekologicky

Fujitsu Siemens Computers s předstihem splňuje nové legislativní požadavky EU na spotřebu energie v pohotovostním režimu

Profesionální pracovní stanice Fujitsu Siemens Computers již mají v pohotovostním režimu spotřebu menší než 1 W

Většina profesionálních PC společnosti Fujitsu Siemens Computers již splňuje novou směrnici EU regulující spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu. Směrnice vešla v platnost 5. ledna 2009 s přechodným obdobím o délce jednoho roku. Směrnice uvádí, že k 5. lednu 2010 musí veškerá elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře prokázat v pohotovostním režimu spotřebu nižší než 1 W. Díky inovativní funkci „Low Power Soft Off“ společnosti Fujitsu Siemens Computers splňují modely řad ESPRIMO C/E/P5730 a ESPRIMO E/P7935 i pracovní stanice CELSIUS W370 tento požadavek již dnes, navíc s rezervou. Spotřeba zhruba 90 % těchto modelů profesionálních PC se pohybuje pod 0,5 W – hodnotou, která je zákonem vyžadována až od roku 2013. Tyto vysoké standardy společnosti Fujitsu Siemens Computers, předního evropského poskytovatele IT infrastruktur, jsou dalším zřetelným dokladem její ekologické produktové politiky a inovativního prvenství v oblasti ekologické IT. V loňském roce společnost představila svůj monitor s nulovou spotřebou.

Směrnice uvádí, že toto nové nařízení EU „by mělo technologiím přinášejícím zlepšenou energetickou účinnost funkcí pohotovostního režimu a omezení ztrát ve vypnutém stavu usnadnit pronikání na trhy, což by ve srovnání se scénářem, kdy by nebyla přijata žádná opatření, vedlo podle odhadů v roce 2020 k úsporám elektrické energie ve výši 35 TWh.“ Kompletní text směrnice v angličtině lze najít na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:EN:PDF
V češtině jej najdete na adrese: http://tinyurl.com/ES-1275-2008

Fujitsu Siemens Computers tuto směrnici plně podporuje. S cílem posunout spotřebu zařízení směrem k nulové hodnotě, vyvinula společnost tzv. funkci „Low Power Soft Off/Deep Sleep“. Předdefinované nastavení umožňuje uživatelům dosáhnout v pohotovostním režimu spotřeby elektrické energie nižší než 1 W. Toto nastavení zajišťuje minimální napájení pro hlavní vypínač, a to pouze takové, aby jím bylo možné počítač znovu „probudit“.

Od 5. ledna 2010 bude spotřeba nižší než 1 W vyžadována zákony EU a bude také nutným předpokladem pro získání certifikátu CE. Společnost Fujitsu Siemens Computers tyto požadavky splňovala již před 12 měsíci – tedy ještě před tím, než příslušný zákon vůbec vstoupil v platnost, což opět ukazuje, že Fujitsu Siemens Computers je jedničkou na trhu ekologické IT.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy