Microsoft šetří nejvíc

Společnost Microsoft patří mezi firmy s největším kapitálem na trhu hotovost této společnosti, uložená v bankách, představuje víc něž 60 mld. USD. Například se už v minulosti rozhodla pro neustále meziroční snižovaní svých nákladů. Cílem na rok 2004 je jejich udržení na úrovni roku 2003. S tím souvisí snižovaní nákladů na informační infrastrukturu. Objem finančních prostředků vynaložených na IT přitom představuje v Microsoftě jen 2 % z ročních výnosů, to je ve finančním vyjádření 750 mil. USD. Běžné výdaje velkých společností na IT jsou přitom na úrovni 8 % a víc. Microsoftu se daří udržet takto nízké náklady a racionalizačním opatřením je využívání svého vlastního softweru. Tisíce počítačů této společnosti údajně běžně na připravovaném operačním systému Longhorn.

Vážnější racionalizační opatření se dotknou i zaměstnanců. Patří mezi ně například snížení nákladů na zdravotní pojištění. Microsoft po novém nepřispěje plnou sumou v případě, že zaměstnanec využije namísto generických léčiv originály.


/img/2004/MS.jpg


Další škrty se týkají zaměstnaneckých výhod související s získáváním akcií společnosti. V současnosti si můžou zaměstnanci nakoupit akcie za cenu o 15 % menší, než je jejich trhová hodnota. Tato výhoda by měla být v budoucnosti zredukovaná na 10 %. Díky velkorysému programu nákupu zaměstnaneckých akcií se v minulosti hodně pracovníků této společnosti stalo milionáři. Další škrty se týkají dovolenky, která je u nových zaměstnanců redukovaná o jeden týden.

Například úsporným opatřením bude pokračovat výhody jako bezplatné občerstvení a nebo bezplatný přístup do tělocvičny a mnohé další, které nejsou v ostatních velkých společnostech běžné. Z tohoto důvodu si Microsoft nemyslí, že by jeho zaměstnanci měli ke škrtům vážnější výhrady. Naopak, opatření ocení investoři.

Speciály

Robertův sloupek

Aktuality

Vysvětlení pojmů

Tiskové zprávy